درباره ما

شرکت سرمایه گذاری خانه گستر یکم از جمله شرکتهای انبوه ساز کشور بوده که در بیش از 40 سال سابقه خود پیوسته در حال توسعه فعالیتها می باشد

کارشناس کنترل پروژه

تهران فنی و اجرایی

انباردار پروژه گرمدره

کرج اداری و پشتیبانی

انباردار پروژه

اسلامشهر اداری و پشتیبانی

قابلیت‌ها و جذابیت‌ها

تسهیلات رفاهی

پارکینگ

تسهیلات وام

هدایای ازدواج